Обиколка на фабриката

Обиколка на фабриката

Разглед на фабриката (1)
Разглед на фабриката (4)
Разглед на фабриката (2)
Разглед на фабриката (5)
铣磨车间
1
抛光车间
Разглед на фабриката (8)
Разглед на фабриката (9)
Разглед на фабриката (10)
Разглед на фабриката (11)
Разглед на фабриката (12)